Wesele jest jedną z najważniejszych chwil w życiu każdego człowieka. Każde jednak ważne i duże przedsięwzięcie niesie za sobą masę obowiązków.

Na szczęście mamy do dyspozycji druhny i drużbów, którzy powinni nam pomóc w każdej sytuacji. Są jednak regiony w Polsce, gdzie funkcja drużby weselnego przez dziesiątki lat przybrała zgoła zupełnie inną formę, choć bardzo podobną funkcję. Taką osobę nazywamy Pierwszym Drużbą, Drużbą Weselnym lub po prostu Wodzirejem.